sachadimanolo.com là một website tin tức nên không yêu cầu bạn cung cấp bất cứ thông tin nào khi sử dụng. Nhưng bù lại bạn cũng không được phép tìm cách truy cập vào hệ thống quản trị hoạt truy cập ngoài front-end với mục đích phá hoại cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Bất cứ hành động phá hoại nào bị phát hiện, chúng tôi buộc phải chấm dứt truy cập của bạn bất cứ khi nào. Và khi hậu quả của những hành động đó trở nên nghiêm trọng, chúng tôi sẽ trình tình tiếc sự việc lên cơ quan có thẩm quyền tại địa phương bạn đang sống để xử lý vi phạm của bạn.

Website tổng hợp những quyển sách nên đọc nhất của các thể loại sách phổ biến nhất trong xã hội Việt Nam ngày nay.

Mail form

Contacts

789 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM