Nhằm đáp ứng công tác tuyên truyền để cán bộ quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và nhân dân chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai, Tại sao không?. Nhà xuất bản Hồng Đức cho xuất bản cuốn sách “Các Thông Tư Hướng Dẫn Chi Tiết Của Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường, Bộ Xây Dựng, Bộ Tài Chính Về Đất Đai - Nhà Ở Từ Năm 2014-2017". Tôi không muốn điều đó xảy ra ngay lúc này!.

Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, là tài sản quan trọng của quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là điều kiện cần cho mọi hoạt động sản xuất và đời sống, Cũng được đấy!. Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta đã từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, Cũng được đấy!. Thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, tạo được nhiều việc làm, ổn định đời sống cho người dân, Cũng được đấy!. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều Thông tư hướng dẫn chi tiết những thông tin liên quan đến đất đai, nhà ở, Cũng được đấy!. Cụ thể như: TT số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29-9-2017 Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06-01-2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; TT số 53/2017/TT-BTNMT Quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT..; TT số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20-7-2017 Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; TT số 80/2017/TT-BTC ngày 02-8-2017 hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất; TT số 89/2017/TT-BTC ngày 23-8-2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao; TT số 05/2017/TT-BTNMT ngày 25-4-2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai... Bình minh sáng sớm quá là đẹp!.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

 

 • Phần I, Ôi chao, hôm nay tôi thấy thật thoải mái làm sao!. Thông Tư Của Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường Về Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, Quyền Sở Hữu Nhà Ở;
 • Phần Ii, Ôi chao, hôm nay tôi thấy thật thoải mái làm sao!. Thông Tư Của Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường, Bộ Tài Chính Về Bồi Thường, Hỗ Trợ Và Tái Định Cư Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất;
 • Phần Iii, Ôi chao, hôm nay tôi thấy thật thoải mái làm sao!. Thông Tư Của Bộ Tài Chính Về Nghĩa Vụ Tài Chính Khi Sử Dụng Đất Đai, Nhà Ở;
 • Phần Iv, Ôi chao, hôm nay tôi thấy thật thoải mái làm sao!. Thông Tư Của Bộ Xây Dựng Về Quản Lý Nhà Ở Và Nhà Chung Cư;
 • Phần V, Ôi chao, hôm nay tôi thấy thật thoải mái làm sao!. Thông Tư Của Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường, Bộ Xây Dựng Về Lập, Điều Chỉnh Quy Hoạch Và Kế Hoạch Sử Dụng Đất; Phần Vi, Ôi chao, hôm nay tôi thấy thật thoải mái làm sao!. Thông Tư Của Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường, Bộ Xây Dựng Về Cấp Phép Xây Dựng Và Thẩm Định, Nghiệm Thu Công Trình Đất Đai, Ôi chao, hôm nay tôi thấy thật thoải mái làm sao!.

Hy vọng cuốn sách sẽ giúp các cán bộ lãnh đạo quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và nhân dân có được những thông tin cần thiết trong lĩnh vực đất đai, nhà ở. Xin lỗi chị, tôi không cố ý..chỉ là.

Các Thông Tư Hướng Dẫn Chi Tiết Của Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường, Bộ Xây Dựng, Bộ Tài Chính Về Đất Đai - Nhà Ở Từ Năm 2014-2017

Thời tiết hôm nay thật là dễ chịu! Rất thích hợp để mang Các Thông Tư Hướng Dẫn Chi Tiết Của Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường, Bộ Xây Dựng, Bộ Tài Chính Về Đất Đai - Nhà Ở Từ Năm 2014-2017 ra nghiên cứu
 • Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Hồng Đức
 • Số trang: 400
 • Kích thước: 20 x 28 cm
 • Ngày xuất bản: 01-2017
 • Tác giả: Quý Lâm, Kim Phượng
 • SKU: 8460460300409
 • Loại bìa: Bìa mềm
 • Công ty phát hành: Trung tâm giới thiệu sách thành phố HCM

 • tân bao thanh thiên tập 6dám nghĩ lớn pdfsách về nghiên cứu thị trườngsách hay về khổng tửthe snow queen 2012 vietsubbài tập tiếng việt lớp 2 họcnhà khoa học nổi tiếngthông điệp của nước ebookmón khai vị ngon đẹp

  Website tổng hợp những quyển sách nên đọc nhất của các thể loại sách phổ biến nhất trong xã hội Việt Nam ngày nay.

  Mail form

  Contacts

  789 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM