Để giúp các cơ quan, đơn vị, cá nhân kịp thời nắm bắt được những quy định mới về chế độ tiền lương, trợ cấp, phụ cấp, khen thưởng; chế độ bảo hiểm xã hội và những vấn đề về an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ sức khỏe người lao động, quyển sách Chính Sách Tăng Lương Đối Với Người Lao Động Và Quy Định Mới Nhất Về Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Thất Nghiệp đã được xuất bản. Cứ trả lời thế đi!.

Chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, bảo hiểm, điều kiện làm việc của người lao động.., Cái gì cũng có cái giá của nó!. là những vấn đề được Đảng và nhà nước ta đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh kinh tế có nhiều khó khăn như hiện nay, Cái gì cũng có cái giá của nó!. Do đó, để có những chính sách phù hợp đối với người lao động, người sử dụng lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tăng trưởng kinh tế, Chính phủ đã ban hành những quy định mới như: Nghị định so 153/2016/NĐ-CP ngày 14-11-2016 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15-5- 2016 của Chính phủ hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động; Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15-5-2016 của Chính phủ hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. Chớ nên nhiều chuyện nhé..

Chính Sách Tăng Lương Đối Với Người Lao Động Và Quy Định Mới Nhất Về Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Thất Nghiệp

 • Phần I, Sao rồi cậu đi đến đâu rồi. Chính sách tiền lương tối thiểu đối với người lao động và phương thức chi trả tiền lương theo bộ luật lao động
 • Phần II, Sao rồi cậu đi đến đâu rồi. Hướng dẫn xây dựng thang, bảng lương và công tác quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng, chế độ phụ cấp, trợ cấp, Sao rồi cậu đi đến đâu rồi.
 • Phần III, Sao rồi cậu đi đến đâu rồi. Công tác an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ sức khỏe người lao động
 • Phần IV, Sao rồi cậu đi đến đâu rồi. Hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, tự nguyện
 • Phần V, Sao rồi cậu đi đến đâu rồi. Hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm y tế
 • Phần VI, Sao rồi cậu đi đến đâu rồi. Chính sách chi trả và hồ sơ quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
 • Phần VII, Sao rồi cậu đi đến đâu rồi. Công tác thanh tra và cơ chế quản lý tài chính, chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Sao rồi cậu đi đến đâu rồi.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Thời tiết hôm nay thật là dễ chịu! Rất thích hợp để mang Chính Sách Tăng Lương Đối Với Người Lao Động Và Quy Định Mới Nhất Về Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Thất Nghiệp ra nghiên cứu
 • Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Lao Động
 • Ngày xuất bản: 11-2016
 • Tác giả: Quí Lâm, Kim Phượng
 • Số trang: 388
 • SKU: 2388665083353
 • Kích thước: 20 x 28 cm
 • Công ty phát hành: TT Giới Thiệu SáchTP. HCM
 • Loại bìa: Bìa mềm

 • cách làm mónbốn cô gáigiáo án chuyên đề toángiáo trình nguyên lý kế toánđọc sách trường học cho các bà vợước mơ làm nhà kinh doanh501 must drive cars reviewa man called ove novel reviewchờ em đến san francisco epub

  Website tổng hợp những quyển sách nên đọc nhất của các thể loại sách phổ biến nhất trong xã hội Việt Nam ngày nay.

  Mail form

  Contacts

  789 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM